Değerli Katılımcılar,

Sempozyumumuza kabul edilen bildiriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kayıt ücretinin yatırılması için son gün olan 18 Ağustos 2019 tarihinden itibaren sistemimize kayıtlı olan e-posta adreslerinize kabul mektuplarınız gönderilecektir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

GİYAS2019 Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Bildiri No

Bildiri Başlığı

Yazarlar

10001 Trabzon Yöresi Türkülerinde Yayla Kavramı Üzerine Coğrafi Bir Araştırma Serkan DOĞANAY
10002 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yayla Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Serkan DOĞANAY, Mete ALIM
10003 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Arasında Sürdürülen Yaylacılık Faaliyetlerine Coğrafi Bir Bakış Ramazan SEVER
10004 Bağpınar Köyünden (Tokat-Erbaa) Avşar Obasına (Giresun-Dereli) Son Göç Eren ŞENOL, Hürkan KARAGÖL
10005 Yaylalardaki Turizm ve Rekreasyon Aktivitelerine Yönelik Akademik Personelin Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Giresun Üniversitesi Örneği İbrahim SEZER, Ünsal BEKDEMİR
10006 Yaylalardaki Konaklama Tesislerinin (helal) Muhafazakâr Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Ayder Yaylası Örneği Ünsal BEKDEMİR, İbrahim SEZER
10007 Yayla Şenliklerinin Yaylalardaki Turizme Faaliyetlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ovit Yaylası Örneği Ünsal BEKDEMİR, İbrahim SEZER
10008 Boraboy Yayla Konutlarında Değişim Eren ŞENOL
10009 Gerger İlçesinde (Adıyaman) Yaylacılığın Mekânsal ve Sosyo-Ekonomik Değişimi Muzaffer BAKIRCI
10010 Hacıağaç Yaylası (Türkeli-Sinop) Cevdet YILMAZ
10011 Literatürde Geçen Her Yayla Gerçekten Yayla mıdır? Kurugöl Yaylası Örneği (Türkeli-Sinop) Cevdet YILMAZ
10012 Geçmişten Bugüne Bakımlı Dağında(Tokat) Yaylacılık Faaliyetleri ve Yayla Yerleşmeleri Eren YÜRÜDÜR, Kenan ARIBAŞ
10013 XVI. Yüzyılda Kars-I Maraş Sancağında Yaylaklar ve Kışlaklar Emin TOROĞLU, Tuğrul AVCI
10014 Yayla Turizminde Çevre Korumanın Önemi Tuğba USTA
10015 Yaylak kışlak hayatının sosyolojik analizi (Giresun göçerleri) Muammer AK
10016 Ekolojik Sistem Teorisi ve Göç Kuramı Yaklaşımı ile Kırsal Aile Kaynaklarının Kullanımı: Giresun Kümbet Yaylası Örneği Gülşah DOĞANAY, Zeynep ÇOPUR
10017 Sanal Ortamda Giresun Yaylalarının Tanıtımları ve İtibarlarının Değerlendirilmesi Esra G. KAYGISIZ
10018 Destinasyon Pazarlaması ve Uzungöl Yöresinin Algılanan İmajının Ölçümü Üzerine Bir Araştırma Engin Ahmet MUHSİR, Osman ÖZAKSU
10019 Karayosunları ve Yaylalar Bahadır KOZ
10021 Giresun ve Yöresi Yayla Adlandırmaları Üzerine Bir Araştırma Feridun TEKİN, Samet CANTÜRK
10022 Yayla ile İlgili Terimlerin Bulunduğu Türkmen Atasözleri Üzerine Söylem Analizi Osman ALBAYRAK
10023 Giresunlu Sanatçıların Yayla Gözlemleri ve Algısı Nazım ELMAS
10024 Trabzon Manilerinde Yayla Hayatı Bekir ŞİŞMAN
10025 Derin Ekoloji Bağlamında Ahmet Kutsi Tecer’in Şiiri ve Mekân Olarak Yayla Taner TURAN
10026 Yayla Kültüründe Kadın İşi – Erkek İşi Algısı Üzerine Bir Çalışma: Aşağı Çağrankaya Yaylası Örneği Didem Ayça KARAGÖZ, Aslıhan HAZNEDAROĞLU
10027 Yaylaların Ekonomik Kalkınmadaki Rolü ve Kültürel Dönüşümü: Giresun İli Örneği Kurtuluş Yılmaz GENÇ, Hakan SİPAHİ, Nihal ARICAN KAYGUSUZ
10029 Göle’de (Ardahan) Yaylacılığın Ekonomik Boyutu Harun Reşit BAĞCI, Hediye KILIÇ
10030 Yaylalardaki Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Yerel Halkın Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Giresun Kenti Örneği İbrahim SEZER, Ünsal BEKDEMİR
10031 Kastamonu Kazası Yaylakları (1487-1582) Sibel KUNDAKÇI
10032 Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Yaylalar Mehmet ÖZMENLİ
10033 Giresun İli Bulancak İlçesi Yöresel Kolan Dokuması Üzerine Bir Değerlendirme Derya ASLAN, Nurdan Kumaş ŞENOL
10034 Somut Olmayan Kültürel Miras: Yayla Şenlikleri ve Folklorik İşlevleri İlker AVCIOĞLU, Fatma GONCA
10035 Sis Dağı Yaylacılık Geleneğinde Kültürel Değişim İbrahim BOZ
10036 Türkülerde Yayla ve Yaylacılık Cengiz GÖKŞEN
10037 Aşık Feymani’nin Anlattığı Çukurova Aşık Hikayelerinde Yayla Anıl Oğuz BURKAY
10038 Sosyo-Kültürel Bağlamda Giresun Yöresi Yayla ve Kıyı Müziğinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Serdar ÖZDOĞAN, Samet KILIÇ
10039 Türkiye’de Yayla ve Yaylacılık Üzerine Mevzuat Değerlendirmesi Nihal GÜNDOĞDU, Serhat SAATCİ
10040 Giresun Mâni Söyleme/Türkü Atma Geleneğinde Yayla Kültürü İlker AVCIOĞLU, Fatma GONCA
10041 Yaylacılık Kültüründe Dönüşüm: Sultanmurat ve Eğrisu Yaylaları Örneği Engin KABAN
10042 Urartu Sanatında Göçer Kültür İzleri Elif MAMUR YILMAZ, Selahattin YILMAZ

10043

Giresun Yaylalarında Anlatılan “Cadı Efsanesi”nin Kültürel Bellek Aktarımına Yönelik Etkisi

Beyzanur YİĞİT, Elif MAMUR YILMAZ

10044

Kültürel Değişim ve Gelişim Sürecinde Tavşandağı Yaylarında Yaylacılık Kültürü

Seyfullah GÜL

10045

Akdağ Yaylalarında (Ladik/Samsun) Yayla ve Yaylacılıkla İlgili Sorunlar

Seyfullah GÜL

10046 Yayla ve Yaylacılık Bibliyografyası Muhammed ŞAKAR, Nazım KURUCA

10047

Zamana Göre Yayla Evlerinde Meydana Gelen Değişim ve Günümüzde Yayla Evlerinin Durumu

Nizamettin Oğuz

10048

Yaylacılıkta İmece Usulü Uygulamaların Sosyo- Kültürel Yapıya Yansımaları ve Katkıları

Samet KILIÇ, Serdar ÖZDOĞAN

10049

Göle’de (Ardahan) Yaylacılık

Harun Reşit BAĞCI, Hediye KILIÇ

10050

Hayvancılık Ekonomisinden Kopuş: Katıklı Çayı Havzası’nda Atıl Yaylalar

İhsan BULUT, Samet ALKAN

10053

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yaylalardaki Anlaşmazlıklar ile İlgili Örnekler

Oktay KARAMAN

10054

Aydınlı Yörüklerinde Yaylacılık

Halil AYGAN

10055

Tirebolu - Çaykara Çevresinde Yayla Kültürü ve Yayla Şenlikleri

M. Hanefi BOSTAN

10056

19. Yüzyılda Giresun’da Bazı Yayla Anlaşmazlıklarına Dair

İlhan EKİNCİ

10057

Moğollar ve Timurlular Döneminde Önemli Bir Yaylak: Bâdgîs

Mustafa ŞAHİN

10058

Bartın İlinin Yayla Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Nurçin SEYMEN AKSU

10059

Yayla Turizminde Alternatif Destinasyonlar: Kıbrıscık Yaylaları

Muammer BERİK

10060

Local Community’s Perceptions on the Impacts of Tourism: Bibliometric Profile of the Studies Being about the Provinces in the Blacksea Region of Turkey

İbrahim YILMAZ, Hakan BENEK

10061

Giresun İli’nde Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Çekici Seyahat Motivasyonlarını Algılama Düzeyleri: Kümbet Yaylası Örneği

Eray TURPCU

10062

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin ‘Yayla Turizmi’ Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

Mehmet Mert PASLI, Nazik ÇELİKKANAT PASLI

10063

Yaylalarda Hizmet Veren Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Giresun İli Örneği

Mehmet Mert PASLI, Nazik ÇELİKKANAT PASLI, Ercan KARAÇAR

10065

Doğu Karadeniz Yaylalarında Üretilen Gastonomik Ürünlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Ü. Mehmet Akif ŞEN

10066

Doğu Karadeniz Yaylalarının Vazgeçilmez Lezzeti Kuymak

Ü. Mehmet Akif ŞEN

10067

Yaylaların Turizm ve Tanıtımında Fotoğrafçılık Aktivitelerinin Etkisinin Değerlendirilmesi: Gezfod (Giresun) Örneği

Fatih Mehmet GÖK, İbrahim SEZER

10068

Yağlıdere Kümbet Yaylası Arasındaki Sahanın Foto Safari Açısından Değerlendirilmesi

Fatih Mehmet GÖK

10069

Kırsal Kalkınma Desteklerinin Yayla Turizmine Etkisi: Giresun İli Üzerine Bir Değerlendirme

Hakan AKYURT, Hatun İŞLER

10070

Yaylacılık Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi: Üzeyir Yaylası Örneği

Gülsüm DEMİR KAYA

10071

Yaylacılık Kültüründe Yaşanan Değişimler Üzerine Bir Değerlendirme: Hıdırnebi Yaylası Örneği

Engin Ahmet MUHSİR, Gülsüm DEMİR KAYA

10072

Yaylacılıkta Değişim ve Dönüşüm

Bekir ŞİŞMAN

10073

Giresun Üniversitesi Öğrencilerinin İlin Turizm Alanlarına İlişkin Farkındalık ve Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Ozan CİNEL, Güven KARAMAN

10074

Denizli’de Yayla Turizminin Geliştirilmesi

Mehmet Levent KOCAALAN

10075

Glamping Turizmin Doğu Karadeniz Yaylalarında Uygulanabilirliği

Gülay ÇAKMAK, İsmail KIZILIRMAK

10076

Yayla Kültürü: Tirebolu Örneği

Hayrettin KARADENİZ

10077

Çepni: Göçer ve Özgür

Mehmet ÖZMENLİ

10079

Giresun Yayla Turizmi ve Şehir Pazarlaması İlişkisine Yönelik Keşifsel Bir Analiz

Pınar SARP, Yonca Deniz GÜROL, Halit KESKİN

10080

Halil İnalcık ile Birlikte Osmanlı’nın İzinde: Karacadağ Yaylası, Ertuğrul Gazi ve Kayı Boyu Araştırmaları

Nejdet GÖK

10081

Kazan Tatar Kültüründe Yayla

Alfina SİBGATULLİNA

10082

Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Yayla Davası

Can EKİZ

10083

Giresun Yöresi Oyun ve Oyun Müziklerinde Yayla Kültürlerinin Etkisi

Ercan KILKIL, Gökhan HAMZAÇEBİ

10084

Bir Yaylacı Gereci: Girebi

Metin AKAR

10085

Кыргыз Малчыларынын Жайлоодогу Турмушундагы Салтуулук Жана Өзгөрүүлөр

Amantur CAPARUV

10087

Osmanlı Devleti'nden Günümüze Yaylaların Hukuki Problemleri ve Çözüm Önerileri (Giresun Örneği)

Nazım KURUCA, M. Yunus KURUCA, Soner KARADEMİR

10088

Doğu Karadeniz Yaylalarındaki Kültürel Faaliyetlerden Yayla Şenliklerinin Yöre Halkı Tarafından Yurt Dışına Yansımasının ABD Örneği

Fatma EMİROĞLU AYDIN

10090

Giresun Bölgesindeki Yaylalarda Müzik Kültürü ve Halk Çalgılarının Genel Özellikleri

Emrah KAYA

10091

Böyuk Qafqazın Cənub Yamacı Landşaftlarının Ekoloji Diaqnostika Metodu ilə Qiymətləndirilməsi

Yaqub QƏRİBOV, Nigar ISMAYILOVA, Ramilə ƏLİYEVA, Mahir SƏRKƏRLI

10092

Görele ve Çevresinde Değişen Şartlara Direnen Yayla Göçerleri (Dervişoğullarına Mensup Son Yaylacılar)

Mehmet ERSAN

10093

Fotoğraflarla Karagöl Dağı Civarında Yaylacılık Faaliyetleri

Hüseyin KARA

10094

Doğu Karadeniz Çepnilerinin Yaylacılıkta Kullandıkları Geleneksel Araç Gereçler ve Bunların Halk Kültürüne Yansımaları

Murat TEMİZ

10095

Music in the Service of Return and Development

Emir NUHANOVİC

10096

Karagöl Dağı Civarında Yaylacılık Faaliyetlerinin İktisadi Hayatımız Üzerindeki Etkileri

Nazım KURUCA

10097

İmar Barışının Yayla Yerleşmeleri Üzerindeki Etkisinin Uydu Fotoğrafları ile Belirlenmesi: Giresun Karagöl Dağı Örneği

Mustafa CİN

10098

Yaylada Kadın Kooperatifçiliğin Önemi

Reyhan Ayşen WOLFF