BİLDİRİ GÖNDERME

Bildirilerinizi sempozyum web sayfamıza kaydolup giriş yaptıktan sonra gönderebilirsiniz. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiri özetlerinizi ve tam metinlerinizi ya Türkçe ya da İngilizce yazmanız gerekmektedir.

 

Özet Bildiri Metni Hazırlama

Bildirilerde başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.

 1. Özet metni, başlık ve anahtar kelimeler hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
 2. Özet metni; Times New Roman, 10 Punto, tek satır aralığı ve her iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır.
 3. Bildiri başlığı; Times New Roman, 12 Punto, tüm harfleri büyük ve belgeye ortalanmış şekilde yazılmalıdır.
 4. Bildiri özeti; amaç, yöntem, beklenen bulgular ve sonuçları içerecek şekilde düzenlenmelidir.
 5. Yazarların ad ve soyadları açık bir şekilde yazılmalıdır (Times New Roman, 10 Punto).
 6. Tüm yazarların unvan, kurum ve e-posta bilgileri dipnot şeklinde belirtilmelidir (Times New Roman, 10 Punto).
 7. Özet bildiri metni için en az 3 en çok 6 anahtar kelime yazılmalıdır.
 8. Özetlere herhangi bir redaksiyon hizmeti verilemeyeceği için her iki dilde de yazım hatalarının olmamasına özen gösterilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 9. Bildiri özeti aşağıdaki şablona göre hazırlanmalıdır.

        Özet Şablonunu indirmek için tıklayınız.

 

Tam Metin Bildiri Hazırlama

Tam metin bildiriler aşağıdaki şablona göre hazırlanmalıdır.

Tam Metin Şablonunu indirmek için tıklayınız.

 

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Posterler maksimum A2 (420x594 mm) boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
 3. Posterler tercihen Türkçe, İngilizce veya Rusça hazırlanabilir. Ancak poster bildiri özetlerinin İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanması zorunludur.
 4. Yazarların sempozyum programında belirtilecek olan tarih ve zamanda posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.

 

Tam Metin Bildirilerin Basımı

 1. Bildiri tam metinleri tablolar, şekiller, kaynakça ve EK’ler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.
 2. Tam metinler web adresimiz üzerinden .doc, .docx dosya formatı biçiminde gönderilmelidir.
 3. Bildiri tam metinleri örnekteki tam metin şablonuna göre hazırlanmalıdır.