KURULLAR

Sempozyum Onursal Başkanları

Harun Sarıfakıoğulları

Giresun Valisi

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN

Yıldız Teknik Üniversitesi  Rektörü

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Giresun Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Refik TURAN

Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Öz

Türk Ocakları Genel Başkanı

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Mustafa CİN

Giresun Üniversitesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA

Giresun Üniversitesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa CİN

Prof. Dr. Güven ÖZDEM

Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ

Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU

Doç. Dr. Tevfik UZUN

Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALVER

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZATA

Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali DEĞİRMENÇAY

Arş. Gör. Dr. Mithat ÇİÇEK

Arş. Gör. Dr. Yüksel BÜLBÜL

Arş. Gör. Dr. Canan ÇOLAK

Öğr. Gör. Fatma EMİROĞLU AYDIN

Öğr. Gör. Hülya BAŞKAN

Öğr. Gör. Şenol SANCAK

Öğr. Gör. Hüseyin KARA

Öğr. Gör. Abdullah DEMİR

Öğr. Gör. Alparslan ERİMLİ

Öğr. Gör. Gökhan HAMZAÇEBİ

Arş. Gör. Tuğba TÜRK

Arş. Gör. Banu AKTAŞ

Fatih Mehmet GÖK

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KÖSE (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülmecit NUREDİN (Vizyon Üniversitesi, Makedonya)

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan KOÇ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KOLBAŞI (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA (Rusya Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Ali ÇELİK (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Emekli)

Prof. Dr. Ali MEYDAN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali YAYLI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Amantur CAPARUV (Kırgızistan İlimler Akademisi Üyesi)

Prof. Dr. Ayfer YILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Aysen SOYSALDI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Başak TAŞELİ (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Bereket KARİBAYEV (Al Farabi Üniversitesi, Kazakistan)

Prof. Dr. Beyhan KESİK (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Canan ÇELİK (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal ZEHİR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Emir NUHANOV (Dzelam Bijedic Üniversitesi, Bosna Hersek)

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergin AYAN (Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. Fadıl HOCA (Vizyon Üniversitesi, Makedonya)

Prof. Dr. Fahri SAKAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma ÖZKAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Feridun TEKİN (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Garibov Yakub ALİOĞLU (Azerbaycan Üniversitesi)

Prof. Dr. Hacı DURAN (Gelişim Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı YAZICI (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Haldun ÖZKAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil KOCA (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halis DEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit KESKİN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan OKTAY (Vizyon Üniversitesi, Makedonya)

Prof. Dr. Hayati DOĞANAY (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim GÜNER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan BULUT (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan EKİNCİ (Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. İsa ÖZKAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi)

Prof. Dr. Liliana Elena BOȘCAN ALTIN (Bükreş Üniversitesi, Romanya)

Prof. Dr. Mediha GÜLER (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet DURKAYA (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ERSAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet OKUR (Trabzon Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet TOPAL (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin AKAR (İstanbul Aydin Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa GENÇ (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa CİN (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurten ÇEKAL (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Orlin SABEV (Bulgaristan Bilim Akademisi)

Prof. Dr. Osman KÖSE (Polis Akademisi)

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Rahmi ÇİÇEK (Trabzon Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan SEVER (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Salamat ALAMANOV (Kırgız Coğrafya Enstitüsü)

Prof. Dr. Serkan DOĞANAY (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Serpil MÜRTEZAOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Servet CEYLAN (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Smadiyarov SADIK (Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan SAĞER (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR (Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup KÜÇÜKKALE (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Zaza TSURTSUMIA (Tiflis Üniversitesi, Gürcistan)

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ÖZCAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Altay Tayfun ÖZCAN (Dumlupınar Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahadır KOZ (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Doç. Dr. Erkan GÖKSU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Muzaffer BAKIRCI (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Hanefi BOSTAN (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Yunus BERKLİ (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Yücel YİĞİT (Polis Akademisi)

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN (Giresun Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meral BÜYÜKYAZICI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYRAM (Pamukkale Ünviversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA (Giresun Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür DEMİRKAN (Giresun Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Selin KARAİBRAHİMOĞLU (Giresun Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK (Giresun Üniversitesi)

Dr. Timur KOZİREV (Uluslararası Türk Akademisi, Kazakistan)